Strona główna

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla gmin, pod nazwą pod nazwą

Gmina wspierająca rodzinę

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 19 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. Gminy, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „Gmina wspierająca rodzinę” oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Dodaj komentarz