Gmina wspierająca rodzinę II edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Gmina wspierająca rodzinę II edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Gmina wspierająca rodzinę II edycja

w okresie od 11.01.2017 r. do 11.04.2017 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 stycznia 2017 r.

Program kursu:
 1. Polityka prorodzinna – podstawy i analiza aktów prawnych.
 2. Instytucje działające na rzecz rodziny.
 3. Analiza potrzeb społeczności lokalnej z uwzględnieniem wieku.
 4. Współczesna rodzina. Diagnoza środowiska lokalnego. Analiza sytuacji. Formy wsparcia.
 5. Karta Dużej Rodziny.
 6. Dla każdego coś miłego – czyli propozycje form aktywności dla różnych grup wiekowych, członków lokalnej społeczności.
 7. Niepełnosprawny w gminie.
 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Bank Zachodni WBK S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!